לקבלת עדכונים מלאו את המייל שלכם:

  סגור
  מתמחים
  סטודנטים למשפטים

  יש לה את אותו חיוך בכל תמונה – תדמית אל מול מציאות

  הילל ברג
  31.12.2017 זמן קריאה: 6 דקות

  לקראת תקופת הראיונות להתמחות, הסטודנטים למשפטים דנים בינם לבין עצמם על ההתלבטויות, הציפיות והחששות לגבי בחירת מקום התמחות. ניתן לשמוע את ההתלחשויות בספריה ואת הדיונים הערים במסדרונות הפקולטה. חלקכם יבחינו בברנש עם הקוקו והזקן שמשווק את מחלקת ניירות ערך בהרצוג פוקס נאמן (למרות הופעתו החיצונית) ואילו חברתו לספסל התשלומים פועלת לשדל מספר סטודנטים להצטרף לסיור במשרד מסוים. במקביל תתכנס קבוצה נוספת בקצה המסדרון שתדון בטיב ארוחות הצהריים בפירמה מסוימת ואחרים ישוחחו בינם לבין עצמם על הטראומה שחווה מתמחה שחלק משרד עם השותף.

  מסתמן שהשיחות מתמקדות בעיקר בפרופיל של משרדי עורכי הדין ובהתלבטויות של המועמדים סביב השאלה באיזו מחלקה להתמחות. השאלה האחרונה עשויה להתברר כפחות רלוונטית עבור חלקם הגדול. סביר להניח שהמתמחים יידרשו לעבוד בשיטת "הפול המשרדי" ואחרים ידעו רק ביום הראשון להתמחות באיזו מחלקה הם יתמחו, כך שמרחב התמרון לגבי הבחירה באיזו מחלקה להתמחות מצומצם למדי. לעומת זאת, השאלה באיזה משרד להתמחות נתונה לבחירתם של המועמדים ולכן לא במקרה חלק ניכר מהשיחות מתמקדות בהטבות להם זוכים המתמחים, לצד התעניינות במידת מעורבותם והשתלבותם של המתמחים בעבודה המחלקתית.

  יובהר כי חלק גדול מהמועמדים מבינים שלעיתים אין הבדל משמעותי בין המחלקות הגדולות במשרדים הגדולים, בייחוד שמספר משרדים נוטים ללוות את אותן העסקאות ולהעניק ייעוץ ללקוחות בעלי מאפיינים דומים. לפיכך, ניתן להבין מדוע המשרדים משקיעים מאמצים כה רבים בשיווק ובניסיונות לשכנע את הסטודנטים הטובים ביותר להתמחות אצלם, מהלך שנובע מרצון להתבדל ומתפיסה שהתחרות על ליבם וקיבתם של המתמחים היא זו שעשויה להוות שיקול מכריע בבחירת המועמדים להתמחות.

  ניכר כי ההבדל בין התדמית של הפירמה בעיני המועמדים להתמחות למציאות כפי שהיא נחזית, מעורר גיחוך בקרב המתמחים הוותיקים שהחלו לגלות סימני אדישות להטבות ותיעוב בקרב חלק מעורכי הדין הצעירים. האחרונים שוקלים במידה רבה של רצינות את עזיבת הפירמה מסיבות שקשורות לסביבת העבודה השלילית, היעדר התגמול והשחיקה הגוברת נוכח שעות העבודה המרובות. לעיתים, קיימת מעין מוסכמה בקרב עורכי דין שלא צופן להם עתיד במשרד בטווח הבינוני והארוך. תפיסה זו נובעת בין היתר בשל כך שהמסלול לשותפות הפך לארוך ולמייגע יותר בהשוואה לעבר, הבנה שאורח החיים בפירמה לא תואם את האופן בו הם מתכננים את עתידם, לצד הידיעה כי קיימות אלטרנטיבות ראויות בשוק. יצוין בקצרה כי מחשבות אלו הפכו למעשיות ואכן קיים מחסור בעורכי דין צעירים מיומנים ובעלי כישרונות שמתאימים לדרישות ההולכות והגדלות של משרדי עורכי הדין. דבר זה הפך למטרד בקרב המשרדים הגדולים, נוכח הידיעה שהמחסור יפגע באיכות הייעוץ המקצועי שניתן ללקוחות ובאיכות המחלקה וזאת מבלי להתייחס לחשש מתמיד שמחלקות או חצי מחלקות יערקו למשרדים מתחרים.

  נוכח האמור לעיל, לא ניתן להתעלם מכך שחלק גדול מהמועמדים נוטים להתרשם פחות ממאמצי השיווק של משרדי עורכי הדין ועם הזמן הופכים לציניים ולחשדניים יותר, בשל הפער בין התדמית הצעירה והכיפית של הפירמה כפי שמשתקפת בעמוד הפייסבוק של המשרד לבין המציאות הרווחת במשרדי עורכי הדין. חלקם יתעלמו מרעשי הרקע ויבחרו במקום התמחות בהתבסס על שיקולים מקצועיים גרידא מתוך בירור ענייני ושיח עם הגורמים הרלוונטיים בפירמה. מועמדים אחרים יבחרו במקום מסוים בהסתמך על סל ההטבות ומידת היוקרה של הפירמה כפי שהיא נתפסת בסביבתם הקרובה ואילו קבוצה לא קטנה של סטודנטים תבחר להתמחות במגזר הציבורי ובמשרדי בוטיק בידיעה שהם מעוניינים לחמוק מהאווירה, שנתפסת בעיניהם, כשלילית במשרדים הגדולים. נמצא כי בחירתם של המועמדים נובעת לרוב מפערי מידע ומעיוות של המציאות ובמקצת משיקולים ענייניים.

  לסיכום, יש מקום לבחינה מחודשת סביב האופן בו משרדי עורכי הדין פועלים לגייס מועמדים להתמחות. יש מקום להתמקד יותר בשיח ענייני ומקצועי במקום לנסות להפנות את תשומת הלב והחושים של המועמדים לפינוקים במשרד. דבר זה ימנע מהמועמדים לפתח אשליות בקשר לעתידם המקצועי ויאפשר להקצות יותר משאבים לטיפוח עורכי הדין הצעירים במשרד מתוך רצון להשאירם לטווח הארוך.

   

  חברת קידום אתרים באינטרנט חברת קידום אתרים